Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γυμνάσιο

Α΄, Β΄, Γ΄ : 3 ώρες αρχαία και 1 -2 νεοελληνική γλώσσα

Λύκειο

Α΄ Λυκείου : 4 ώρες αρχαία , 2 ώρες έκθεση-έκφραση

Σύνολο : 6 ώρες την εβδομάδα

Β’ Λυκείου : 7 ώρες αρχαία ( 4 : άγνωστο- συντακτικό, 2: γραμματική, 1: γνωστό)

2 ώρες λατινικά

2 ώρες έκθεση-έκφραση

Σύνολο : 11 ώρες την εβδομάδα

Γ΄Λυκείου : 7 ώρες αρχαία ( 4 : άγνωστο – συντακτικό, 2 : γνωστό, 1: γραμματική)

3 ώρες λατινικά

2 ώρες Ιστορία

2 ώρες Λογοτεχνία

2 ώρες έκθεση- έκφραση

1-2 ώρες Βιολογία επιλογής

Σύνολο : 17-18 ώρες την εβδομάδα

Στα τμήματα καλοκαιρινής προετοιμασίας της γ΄ λυκείου προστίθενται από μία ώρα επιπλέον στα Λατινικά, στην Ιστορία και στο γνωστό των Αρχαίων.

Διαγωνίσματα διεξάγονται κάθε Κυριακή (εκτός διδακτικών ωρών) και τα επαναληπτικά διαγωνίσματα στις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Επίσης το φροντιστήριο συμμετέχει στα διαγωνίσματα προσομοίωσης της ΟΕΦΕ.

 

oefe


 
 

 

sfi 

Log in